Kivirakenteet

Kivirakentamisesta yleisesti

Pihan kivialueista on hyvä teettää suunnitelma. 
Erilaisia päällysteitä suunniteltaessa, valinnassa pitää ottaa huomioon siihen vaikuttava kuormitus ja kiertorasitus.
Raskaalle liikenteelle on valittava paksumpi (+80mm), kovempaa rasitusta kestävä kivi ja kevyenliikenteenväylille riittää ohuempi 30-50mm vahva kivi.
Sisäänkäynnin, liikkumisalueiden ja oleskelualueiden pinnoitteen tulee kestää pesua ja harjausta. Kiveyksestä ei tulisi irrota mitään, mikä kulkeutuu sisälle. Pinnoite ei saa olla myöskään liukas.

Pinnoitevaihtoehtoja on paljon. Vaikuttavia tekijöitä ovat materiaali, materiaalin paksuus, pintakäsittely ja väri.

Pinnoitevaihtoehtoja:
 • nupukivet (yleisin koko 250x140x140mm)
 • noppakivet (yleisin koko 90x90x90mm)
 • graniitti (eri värejä, lohkottu, sahattu, poltettu, kuulapuhallettu)
 • liuskekivet (epäsäännöllisiä, eri värejä, eri paksuuksia)
 • kenttäkivet (pyöreitä, erikokoisia luonnon hiomia kiviä)
 • betonikivet ja -laatat (runsaasti eri vaihtoehtoja)
 • tiili (ulkokäyttöön tarkoitettu, eri värejä)
 • singeli/somero (seulottu, raekoko 8-16 mm tai 16-32 mm)
 • hiekka, sora- ja kivituhka (raekoko 0-8 mm)
 • murske (raekoko 0-64 mm, voidaan käyttää myös pinnoitteena)

Materiaaleja yhdistelemällä eri muodoilla ja väreillä saadaan helposti aikaan kuvioita. Isoissa pinnoissa kuvioiden käyttö on perusteltua, mutta liikaan kikkailuun ei kannata sortua.

Betonikiveys

Betonikiveys soveltuu moneen paikkaan.

Tyypillisiä alueita:

 • pihateiden, käytävien ja polkujen päällysteet
 • auton kääntö- ja pysäköintipaikat
 • autotallin edustat
 • pihaterassit ja grillialueet
 • tomutus, pyykinkuivaus ja jätesäiliöalueet

Pihakiveystä käytetään alueilla, joilla kasvit tai nurmikko eivät viihtyisi. Istutusten rajaaminen betonikivillä tai betonisella reunakivellä estää nurmikon leviämistä istutusalueille.
Betonikivien sijasta voidaan käyttää myös betonilaattoja. Laattojen käytössä on muistettava, että raskaan liikenteen alueella laattojen tulee olla vähintään 80mm vahvoja.

Betonikiven vahvuudet
Betonikivien käytössä on tärkeää valita kivi käyttökohteen mukaisesti. Jos kiveyksen päällä ei ajeta autolla eikä muulla raskaalla kalustolla, 30-50mm vahva kivi riittää. Jos kiveyksellä ajetaan autolla, kiven vahvuus tulee olla 60mm. Jos kiveyksellä ajetaan raskailla ajoneuvoilla, kiven vahvuus tulee olla +80mm.

Eri valmistajien ilmoittamat vähimmäisvahvuudet eroavat jonkin verran toisistaan johtuen kivien erilaisesta valmistustekniikasta.

Valitulla ladontamallilla on myös merkitystä valmiin rakenteen sidontaan ja kestävyyteen. 
Erilaisia ladontamalleja löytyy valmistajien sivuilta.

Luonnonkivi

Markkinoilta löytyy monenlaisia kivirakentamiseen soveltuvia tuotteita. 

Tyypillisiä tuotteita:
 • nupu- ja noppakivet
 • graniittilaatat
 • mukulakivet
 • liuskekivet
 • kenttäkivet
 • muurikivet
 • kiviportaat
 • graniittiset reunakivet
 • askelkivet
 • kivipollarit ja -pylväät

Luonnonkiveä käytetään vastaavilla alueilla kuin betonikiveä ja luonnonkiveyksen asennuksessa pätee samat alustavaatimukset kuin betonikiveyksellä.

Luonnonkivi sopii hyvin käytettäväksi yhdessä betonikiven kanssa. Yhdistelemällä eri tuotteita ja valitsemalla erilaisia muotoja saadaan aikaan esteettisesti kauniita kuvioita.

Muurit

Muurikiviä käytetään mm. aitoihin, pengerryksiin, tukimuureihin ja istutusaltaisiin.

Tyypillisiä muurirakenteita:

 • Lohkokivimuurit
 • Liuskekivimuurit
 • Betonikivimuurit
 • Elementtimuurit
 • Kiviverhoillut muurit (liima-, ramla- ja kiskokiinnitys)

Usein ongelmallisesta rinnepihastakin voi muurikivillä rakentaa näyttävän puutarhan. Muurikivet elävöittävät myös tasamaatonttia. Muurikivistä rakennettu istutusallas rehevine kasveineen on puutarhan tyylikäs katseenvangitsija.

Porraskivet

Sekä pihakivistä että -laatoista voidaan rakentaa portaita asentamalla askelmien etureunaan reunakivi. Markkinoilta löytyy myös valmiita porraselementtejä.

Ulkoportaissa askelman nousun tulisi olla 150-200mm. Etenemän tulisi olla vähintään 270 mm. Näin portaita on luonteva kulkea.

Jos portaiden lisäksi tai sijaan rakennetaan luiska, sen kaltevuus ei saisi olla enemmän kuin 8% (8cm/m).
Luiskan ei myöskään tulisi olla yhtäjaksoisesti yli kuusi metriä pitkä. Välitasanteita rakentamalla voidaan rakentaa turvallisesti pitkiäkin luiskaratkaisuja.
Reunakivet

Reunakivi valmisteita löytyy paljon erilaisia.

Tyypillisiä reunakivi rakenteita:

 • Graniittireunakivi
 • Betonireunakivi
 • Nupukivi
 • Noppakivi
 • Muut luonnonkivet
 • Tiili

Reunakivillä saadaan pihakiveykselle ryhtiä ja viimeistelty ulkonäkö. 
Reunakivet asennetaan joko maahan upottamalla tai liimaamalla päällysteen pintaan. 
Pihakiveyksen viimeistely reunakivillä estää kiveyksen purkautumisen reuna-alueilla. 
Betoniset reunakivet käyvät myös istutusryhmien rajaamiseen sekä nurmikon ja käytävän erottamiseksi toisistaan.
Reunakivien sijaan reunantuentaan käytetään myös mm. muovisia maapiikillä kiinnitettäviä reunatukia, linjakaivoja, kestopuuta ja maakosteaa betonia.


Lisää tietoa löydät esim. www.vyra.fi ja www.vyl.fi sekä eri kivituotteiden valmistajien sivuilta.