Pihan rakentaminen

Pihan rakentamiskustannuksiin vaikuttavat oleellisesti piha-alueen koko ja materiaalivalinnat.

Edullisin piha on kasvipainotteinen ja kivipainotteinen taas kallein. Karkeasti pihabudjettiin kannattaa varata rahaa vähintään viidestä - viiteentoista prosenttiin kiinteistön arvosta.
Kasvipainotteisen pihan rakentamiskustannukset alkavat 20 - 25 euroa/neliömetri, kivipainotteinen jopa 180 euroa/neliömetri. Arviohinnan voit laskea esimerkiksi Viheraluerakentajien kustannuslaskurilla osoitteessa viheraluerakentajat.fi.