Pihasuunnittelun periaatteita:

Pihan tulisi olla hoidetun ja viihtyisän näköinen. Piha on kiinteistösi käyntikortti.

Pihasuunnittelu perustuu asiakkaan persoonallisiin ja yksilöllisiin toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvin suunniteltu piha huomioi pihan luontaiset lähtökohdat ja on realistinen. Suunnitelman lähtökohtana on myös pihan toteuttajan budjetti.

Hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa.


Pihasuunnitelma voi olla:

 • pihakonsultointi
 • idea- tai luonnossuunnitelma
 • yleissuunnitelma

Yleissuunnitelmaa voivat täydentää istutussuunnitelma, määrälaskelmat, detaljisuunnitelmat ja piirrokset, leikkauskuvat, hoitosuunnitelma sekä kustannusarvio.


Pihasuunnittelija voi esimerkiksi:
 • arvioida rakennuksen sijoittumista tontilla suhteessa tontin ympäristöön
 • mitä kasvillisuutta on järkevää säästää, mitä luontoelementtejä on järkevää jättää tontille (esimerkiksi kalliota, suuria irtolohkareita tai kiviä, vesiaihe)
 • pihan ajateltu käyttö / rakennuksen sijainti
 • ilmansuuntien vaikutus, naapuritonttien merkitys
 • massojen sijoittelu tontilla, maa-ainesten turhan siirtelyn, poisajon ja uusien tilalle tuonnin välttäminen
 • tarvittavien konetöiden tekeminen kerralla, myös pihan osalta
 • jos piha jää tekemättä, voi isojen koneiden sekä tarvittavien massojen ja tarvikkeiden saanti pihaan rakennuksen valmistuttua olla vaikeaa
Pihasuunnitelman ja pihasuunnittelijan konsultointi tulee helposti moninkertaisina säästöinä rakentamiskuluissa takaisin.


Keskeiset ominaisuudet:
 • toimivuus
 • turvallisuus
 • helppohoitoisuus
 • selkeys
 • kauneus

Onnistunut yhdistelmä on harmoninen, mielenkiintoinen sekä sopusoinnussa rakennuksiin ja ympäristöön.